Trang thiết bị phục vụ sản xuất, Năng lực kỹ thuật

– Công ty có trang bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác hoạt động như sau:

+ Cán bộ công nhân viên Công ty làm việc trong văn phòng văn minh hiện đại với các ô cabin dành riêng cho mỗi nhân viên, có phòng họp và trao đổi công việc, phòng đào tạo chuyên môn.

+ Toàn Công ty có 11 máy vi tính để bàn đồng bộ và 08 máy vi tính xách tay với các tính năng hiện đại kèm hệ thống máy in, máy vẽ, máy Scan, máy phô tô … đồng bộ cho nghiệp vụ của từng bộ phận, phòng ban cụ thể. Toàn bộ công tác thiết kế, lập bản đồ địa chất, địa hình … được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống vi tính đảm bảo độ chính xác cao phục vụ công tác tư vấn thiết kế của Công ty.

+ Công ty được trang bị những phần mềm tính toán chuyên nghiệp, tiên tiến phục vụ cho công tác thiết kế lưới điện, kiểm tra chế độ điện áp, tính toán tổn thất, tính toán chế độ không đối xứng, tính toán kiểm tra các chế độ cơ lý đường dây, tính toán kết cấu móng và kết cấu cột, phân tích tài chính kinh tế dự án … theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế.

+ Thiết bị khảo sát bao gồm các máy toàn đạc điện tử có độ chính xác cao, các máy đo đạc thông dụng dùng khảo sát công trình, các thiết bị khảo sát địa chất địa hình phục vụ công tác tư vấn thiết kế của đơn vị.

+ Công ty có trang bị đầy đủ máy móc phục vụ cho công tác thi công: Máy trộn bê tông, máy đào và chuyển đất, máy phát điện, máy bơm và các máy móc chuyên dụng khác….

Bình luận về “Nhân sự và cơ cấu tổ chức:

 1. Justin nói:

  Long time supporter, and thought I’d drop a comment.

  Your wordpress site is very sleek – hope you don’t mind me asking what theme you’re
  using? (and don’t mind if I steal it? :P)

  I just launched my site –also built in wordpress like yours– but the theme slows (!) the site down quite a bit.

  In case you have a minute, you can find it by searching for “royal cbd” on Google (would appreciate any feedback) – it’s still in the works.

  Keep up the good work– and hope you all take care of yourself during
  the coronavirus scare!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *