Nhân sự và cơ cấu tổ chức:

– Đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Công ty được đào tạo chính quy từ các trường Đại học có uy tín thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm: Hệ thống điện, Tự động hóa, Kỹ thuật điện, Xây dựng, Kiến trúc, Địa hình – Địa chất, Kinh tế – Tài chính, Kinh tế – Quản lý.

– Ngoài việc đã được đào tạo tại các trường Đại học, đa phần cán bộ công nhân viên trong Công ty đều là những người có kinh nghiệm làm việc lâu năm, làm việc trong các môi trường chuyên nghiệp.

– Cán bộ công nhân viên trong Công ty còn được đào tạo lại theo quy trình và đạo tạo nâng cao thường xuyên, đã tích luỹ được kinh nghiệm trong việc tham gia phối hợp thiết kế, đấu thầu tư vấn các công trình với các đối tác là những Công ty nước ngoài về lĩnh vực tư vấn điện nên có đủ trình độ tư vấn lập các dự án theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo đạt các yêu cầu của Chủ đầu tư như: tính kỹ thuật, hiệu quả kinh tế và tiến độ dự án.

Trả lời Justin Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *